Αντλίες Θερμότητας              NIBE™ SPLIT
ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
            MADE IN SWEDEN

ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΑΠΛΑ

Η αντλία θερμότητας NIBE SPLIT είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για όλους τους τύπους κατοικιών.
·        Εύκολη σύνδεση με υπάρχον σύστημα θέρμανσης (λέβητα πετρελαίου, αερίου ή ξύλου)
·       Άψογος συνδυασμός με ηλιοθερμικό σύστημα
·       Βέλτιστος ετήσιοπς βαθμός απόδοσης (SRF) χάρη στο συμπιεστή inverter
-    Θέρμανση 3-16KW
-    Ψύξη 3-14KW
·       Θέρμανση και ψύξη με κυμαινόμενη απόδοση
·       Οικονομία στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έως και 80%
·       Αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στην υψηλή απόδοση
·       Σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον λόγο των μειωμένων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
·       Εύκολη εγκατάσταση (plug and play)
·       Ταυτόχρονος έλεγχος δύο κυκλωμάτων με διαφορετικές θερμοκρασίες (π.χ σώματα και ενδοδαπέδια)
·       Πιστοποιημένη από το EHPA
                                                                                                                        
                                                     
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ,ΨΥΞΗ 
& ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Η ΝΙΒΕ SPLIT είναι σύστημα «plug & play» ιδιαίτερα εύκολο στην εγκατάσταση και στο χειρισμό του.
Η τεχνολογία αιχμής της ΝΙΒΕ συνδυάζει μία καλά σχεδιασμένη υψηλής ποιότητας εξωτερική μονάδα AMS 10 με την εσωτερική μονάδα ACVM, δημιουργώντας ένα αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
Ένα πλήρες σύστημα για θέρμανση , ψύξη & ζεστό νερό χρήσης με δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης. 
Η ΝΙΒΕ SPLIT αποτελείται από την εξωτερική μονάδα AMS10 και την εσωτερική μονάδα ACVM.
Οι μονάδες αυτές συνδέονται μεταξύ τους με σωληνώσεις ψυκτικού μέσου. Ένας συμπιεστής, ένας εξατμιστής και μια βαλβίδα εκτόνωσης είναι τα κύρια μέρη της AMS10. Ο συμπυκνωτής του συστήματος στη λειτουργία θέρμανσης βρίσκεται στην ACVM.
Το νερό για την οικιακή χρήση θερμαίνεται σε έναν ανοξείδωτο εναλλάκτη (σερπαντίνα) τοποθετημένο μέσα στον πολύ καλά μονωμένο ταμιευτήρα. Το κρύο νερό εισέρχεται στο κάτω μέρος του εναλλάκτη και θερμαίνεται βαθμιαία. Στον ταμιευτήρα είναι εγκατεστημένη μία ηλεκτρική αντίσταση 9 kW, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.
Στην εσωτερική μονάδα βρίσκονται ο πίνακας ελέγχου (ελεγκτής) και ένα ανοιγόμενο μονωμένο κουτί το οποίο περιέχει υψηλής ποιότητας ηλεκτροβάνες για την ενεργοποίηση των διαφόρων λειτουργιών. Επίσης εκεί βρίσκεται ένας χαμηλής κατανάλωσης DC κυκλοφορητής για το κύκλωμα θέρμανσης και ψύξης.
Με τον σχεδιασμό της NIBE SPLIT δεν χρειάζεται επιπλέον κυκλοφορητής μεταξύ των δύο μονάδων. Οι συνδέσεις για ζεστό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη βρίσκονται στο πάνω μέρος της εσωτερικής μονάδας ACVM ή HBS.
Αν έχουμε ένα σύστημα συμπληρωματικής πηγής θερμότητας (λέβητας, ηλιοθερμικό σύστημα, κλπ.) τότε οι συνδέσεις αυτού του συστήματος μπορούν να γίνουν είτε από δεξιά είτε από αριστερά στον ταμιευτήρα της μονάδας.
Αφού η ΝΙΒΕ SPLIT μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παράγει και θέρμανση και ψύξη, θεωρείται ως το «σύστημα κλιματισμού» του κτηρίου.

Εσωτερική μονάδα 
Η αντλία θερμότητας ΝΙΒΕ SPLIT είναι σχεδιασμένη για να χειρίζεται έως δύο κυκλώματα
θέρμανσης, π.χ. θερμαντικά σώματα και ενδοδαπέδια θέρμανση. Κάθε ένα κύκλωμα
αντιμετωπίζεται ξεχωριστά από τον ελεγκτή της μονάδας . Για την ψύξη μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν fan coils. Για την προσαρμογή του συστήματος κλιματισμού σε ιδιαίτερες ανάγκες, διατίθεται μια ολοκληρωμένη σειρά παρελκόμενων .
Εξωτερική μονάδα 
Η εξωτερική μονάδα AMS10 είναι προπληρωμένη με ψυκτικό υγρό R410Α .
Τροφοδοτείται με ρεύμα από την εσωτερική μονάδα, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο
μονάδες συνδέονται στην ίδια ασφάλεια του ηλεκτρολογικού πίνακα . Η ελάχιστη ασφάλεια
είναι 3x16Α για τα πακέτα 1-3, 3x25Α για τα πακέτα 4-6 για τριφασική σύνδεση 3x400V. Υπό προυποθέσεις υπάρχει η δυνατότητα μονοφασικής σύνδεσης. Η NIBE SPLIT είναι εξοπλισμένη με έναν ελεγκτή μέγιστης έντασης ρεύματος με τον οποίο ελέγχει την τυχόν υπερφόρτιση του κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα.
Προηγμένος ελεγκτής κλιματισμού 
Η αντλία θερμότητας ΝΙΒΕ SPLIT ενσωματώνει έναν προηγμένο ελεγκτή κλίματος ο οποίος
προσφέρει :
- έλεγχο δύο κυκλωμάτων θέρμανσης
- έλεγχο ενός κυκλώματος ψύξης
- πλοήγηση με επεξηγήσεις
- εξατομικευμένος προγραμματισμός

Η NIBE SPLIT μπορεί να συνδυαστεί άψογα με οποιοδήποτε υπάρχουσα πηγή θέρμανσης (λέβητας, ηλιοθερμικό σύστημα, υδραυλικό τζάκι κλπ).

NIBE SPLIT - Πακέτο 1
Εξωτερική μονάδα AMS10
Εσωτερική μονάδα ACVM 270
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και κανονικές ανάγκες νερού χρήσης (270L)
-Για θέρμανση έως 11kw

NIBE SPLIT - Πακέτο 2
Εξωτερική μονάδα AMS10-12kw
Εσωτερική μονάδα ACVM 270
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και κανονικές ανάγκες νερού χρήσης (270L)
-Για θέρμανση έως 15kw

NIBE SPLIT - Πακέτο 3
Εξωτερική μονάδα AMS10-12kw
Εσωτερική μονάδα HBS-12kw
Ταμιευτήρας HEV 500
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες νερού χρήσης (500L)
-Για θέρμανση έως 15kw

NIBE SPLIT - Πακέτο 4
Εξωτερική μονάδα AMS10-16kw
Εσωτερική μονάδα HBS-16kw
Ταμιευτήρας HEV 300
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και κανονικές ανάγκες νερού χρήσης (300L)
-Για θέρμανση έως 18kw
Εσωτερική μονάδα HBS-16kw+HE30

NIBE SPLIT - Πακέτο 5
Εξωτερική μονάδα AMS10-16kw
Εσωτερική μονάδα HBS-16kw
Ταμιευτήρας HEV 500
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση, ψύξη και ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες νερού χρήσης (500L)
-Για θέρμανση έως 18kw

NIBE SPLIT - Πακέτο 6
Εξωτερική μονάδα AMS10-16kw
Κυτίο αντιστάσεων
Plug and play σύστημα κατάλληλο για θέρμανση και ψύξη χωρίς ανάγκες ζεστού νερού χρήσης
-Για θέρμανση έως 18kw
ΠΑΚΕΤΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ ΝΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ NIBE SPLIT
ΤΗΣ NIBEΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NIBEMONOBLOCK ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Αντλία θερμότητας NIBETM F2300
για θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης
Κορυφαία ποιότητα με:
 -Εξαιρετικά υψηλός συντελεστής απόδοσης (COP)
 -Θερμοκρασία νερού 65°C στους -20°C εξ. θερμοκρασία
 -Εντελώς αθόρυβη λειτουργία
 -Αποδοτική λειτουργία μέχρι τους -25°C
 -Ελκυστικό design
NIBE F2300


Το σύστημα θέρμανσης της NIBE με την monoblock αντλία θερμότητας F2300 της NIBE είναι σχεδιασμένο για κτίρια με υψηλές απαιτήσεις θέρμανσης. Αποτελείται από μια εξωτερική μονάδα, η οποία μπορεί να προσδίδει θερμικό φορτίο από 12 - 20 kW όταν δεν συνδυάζεται με κάποιο επιπλέον σύστημα θέρμανσης. Η NIBE δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε συστοιχία μέχρι και 9 μονάδες F2300 με συνολικό φορτίο 180 Kw.
Η NIBE F2300 - 14 και 20 μπορεί επίσης να συνδυαστεί με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης και να το ενεργοποιεί όταν χρειάζεται, πετυχαίνοντας έτσι πολύ μεγάλη εξοικονόμηση.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην κατασκευή της F2300 της Nibe, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα επίπεδα θορύβου, τα οποία συγκρίνονται με αυτά μιας μικρής αντλίας θερμότητας των 8kW της Nibe, η οποία θεωρείται από τα πιο αθόρυβα μοντέλα της αγοράς.
Η F2300 έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μέγιστη απόδοση σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη μέγιστη εξοικονόμηση. Αυτό οφείλεται στην αποτελεσματική λειτουργία της αντλίας θερμότητας έως τους -25°C  εξωτερικής θερμοκρασίας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά NIBETM F2300

Χαρακτηριστικά
F2300-14
F2300-20
COP στους -15/45°C*
2.20
2.16
COP στους -7/45°C*
2.65
2.58
COP στους 2/35°C*
3.84
3.53
COP στους 2/45°C*
3.28
3.02
COP στους 7/35°C*
4.39
4.04
COP στους 7/45°C*
3.69
3.41
COP στους 7/55°C*
3.18
2.91
COP στους 15/35°C*
5.19
4.74
Ρελέ ομαλής εκκίνησης
ενσωματωμένο
ενσωματωμένο
Παροχή ρεύματος
3 x 400 V+N+PE 50Hz
3 x 400 V+N+PE 50Hz
Συμπιεστής
Scroll EVI kompresor
Scroll EVI kompresor
Ασφάλεια
16
16
Προστασία
IP24
IP24
Μέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής
65
65
Ψυκτικό μέσο (R407C)
2.2
2.8
Διάμετρος εξόδου θέρμανσης
G1 1/4 (Φ35)
G1 1/4 (Φ35)
Ύψος
1324
1324
Πλάτος
1455
1455
Βάθος
620
620
Βάρος
224
230
Χαμ. εξωτ. θερμ. λειτουργίας / μέγ. θερμ. προσαγωγής °C
-25/63°C (-10/65°C)
-25/63°C (-10/65°C)
*Συμπεριλαμβάνεται η απόψυξη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14511.
Παρατηρήσεις:
1. Ο συντελεστής απόδοσης  COP, η θερμοκρασία προσαγωγής και η περιοχή λειτουργίας της F2300 είναι τα καλύτερα που έχει επιτύχει η NIBE στις αντλίες θερμότητας αέρα / νερού.
2. Για παράδειγμα η F2300-14 έχει μετρηθεί σε συνθήκες A2/W35, EN14544 με COP=3,84. Η θερμοκρασία προσαγωγής σε εξωτερική θερμοκρασία -20°C είναι 64°C και στους -25°C είναι 63°C .
 


Μοντέλα Απαιτούμενη Ενέργεια
NIBE F2300-14
12-18 kW
NIBE F2300-20
16-22 kW
Επιλογές σύνδεσης
Η NIBE F2300 μπορεί να συνδεθεί υδραυλικά με πολλούς τρόπους. Όλες οι βαλβίδες ασφαλείας και λειτουργίας πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.


F2300-14
F2300-20
Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με EN-12102 7/45 Lw(A) 53/62 53/62
Στάθμη ηχητικής πίεσης στα 20m dB(A)
39/51
39/51
Ο θόρυβος της αντλίας θερμότητας εξαρτάται από τον περιβάλλοντα χώρο
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ NIBE

 

Η ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ !!!

Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας
Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν άμεσα την ενέργεια από τον ήλιο, τον αέρα και το έδαφος, χωρίς εκπομπή καυσαερίων και χρήση ορυκτών καυσίμων. Η ενέργεια αυτή είναι καθαρή κι απεριόριστη, καθιστώντας τις αντλίες θερμότητας ως ανανεώσιμη πηγή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία RES (για ΑΠΕ).
Υψηλή τεχνολογία
Σήμερα οι αντλίες θερμότητας είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και είναι κατά 50% πιο αποδοτικές από αυτές που είχαν σχεδιαστεί τα προηγούμενα χρόνια.

70% οικονομία & 60% μείωση ρύπων
Οι αντλίες θερμότητας δεν παράγουν θερμότητα καίγοντας κάποιο καύσιμο στερεό ή ορυκτό αλλά αντλούν το 75% της ενέργειας τους από το περιβάλλον και μόνο το 25% από την ηλεκτρική ενέργεια. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας εξασφαλίζει μείωση κατά 60% των ρύπων και 70% φθηνότερη θέρμανση.
Κερδοφόρα επένδυση στην ιδιοκτησία σας
Η αντλία θερμότητας βελτιώνει την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου που σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα άνεσης που προσφέρει αυξάνει την σημερινή και μελλοντική αξία του ακινήτου σας.
Για να έχετε
70% φθηνότερη θέρμανση
& εντελώς αθόρυβη λειτουργία
στην καλύτερη τιμή της αγοράς
τηλεφωνήστε στο . . . 
Αντλίες ΘερμότηταςΗ Mitsubishi Electric προσφέρει:

-μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
-αυξημένη άνεση
-ευκολότερη εγκατάστασηΌλα σε ένα & μικρών διαστάσεων
Το μικρό συνολικά μέγεθος συμβάλλει στην ευκολία μεταφοράς, εγκατάστασης και συντήρησης
 • Απλοποιημένο: Όλα τα βασικά λειτουργικά εξαρτήματα είναι ενσωματωμένα στη μονάδα.
 • Ευκολία συντήρησης: Τα σχετικά εξαρτήματα βρίσκονται στο εμπρός μέρος της μονάδας
 • Συμπαγής σχεδιασμός μονάδας με δεξαμενή ζεστού νερού: 595×1.600×680mm (Π×Υ×Β)
  Η εγκατάσταση είναι εφικτή σε υπόγεια με χαμηλή οροφή και εντός των στάνταρ διαστάσεων για οικιακές συσκευές. Απαιτείται επιφάνεια μόλις 0,405m².
 • Συμπαγής σχεδιασμός μονάδας Hydro box χωρίς δεξαμενή ζεστού νερού: 530x800x360mm (ΠxΥxΒ)
 • Ευκολία μεταφοράς και εγκατάστασης με τη βοήθεια της προσαρτημένης λαβής (Μονάδα με δεξαμενή) και της πλάτης (Μονάδα Hydro box)
 
Μονάδα με δεξαμενή ζεστού νερού
Μονάδα Hydro box χωρίς δεξαμενή ζεστού νερού


 

Φιλική προς το χρήστη λειτουργία
Γρήγορη, εύκολη εγκατάσταση

Υψηλής ισχύος
Ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, οι ZUBADAN μπορούν να παρέχουν πολύ ισχυρή θέρμανση.
 • Το μοναδικό κύκλωμα flash injection (στιγμιαίου ψεκασμού) διατηρεί την ονομαστική απόδοση έως τους -15°C*.
 • Το εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη θέρμανση επεκτείνεται στους -25°C.
* ενδεχόμενη μικρή απόκλιση από την επιλογή της εσωτερικής μονάδας


Τηλεχειριστήριο
Ελκυστικό, με ευανάγνωστη προηγμένη οθόνη LCD και φιλικό στο χρήστη
 • Φιλική προς το χρήστη, ευπροσάρμοστη λειτουργία με απλή διάταξη των πλήκτρων και εύκολα κατανοητά εικονίδια.
 • Ο   καθαρός λευκός σχεδιασμός ταιριάζει ουσιαστικά σε κάθε εσωτερικό χώρο.
Κύριο τηλεχειριστήριο

Ασύρματο τηλεχειριστήριο (προαιρετικό)

 • Μεγάλη οθόνη και οπίσθιος φωτισμός για εξαιρετική ορατότητα ακόμη και στο σκοτάδι
 • Υποστήριξη έντεκα γλωσσών
 • Με δυνατότητα απόσπασης από την κύρια μονάδα και απομακρυσμένης εγκατάστασης (έως 500m)
 • Μεγάλο εύρος λειτουργιών άνεσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χρήστη
 • Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
 • Λειτουργία διακοπών
 • Κωδικός σφάλματος και δεδομένα συντήρησης
 • Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου, ευκολία τοποθέτησης στην καλύτερη θέση για την ανάγνωση της θερμοκρασίας χώρου
 • Απουσία εργασίας καλωδίωσης
 • Απλός σχεδιασμός, εύκολος χειρισμός
 • Τηλεχειρισμός από οποιοδήποτε δωμάτιο
 • Οπίσθιος φωτισμός και μεγάλα πλήκτρα για ευκολία χειρισμού

Κομψότητα
Λιτός, μοντέρνος σχεδιασμός που συνδυάζεται φυσικά
με το χώρο.
Καθαρό λευκό σώμα που αναδεικνύει όλα τα χρώματα.

 Οικολογικό και οικονομικό.
Το Ecodan είναι η σωστή επιλογή.
Σύστημα παροχής ζεστού νερού επόμενης γενιάς.

Το μυστικό πίσω από την εντυπωσιακή αποδοτικότητα της αντλίας θερμότητας είναι η δέσμευση της θερμότητας που υπάρχει ήδη στον αέρα.
Τα συστήματα αντλίας θερμότητας βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο ως ένας αποφασιστικός καταλύτης στις προσπάθειες εξοικονόμησης της ενέργειας. Με αυτήν την τεχνολογία δεσμεύεται η θερμότητα της ατμόσφαιρας, δηλαδή συλλέγεται από τον αέρα και χρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας για την παροχή πολύ αποδοτικής θέρμανσης. Για παράδειγμα, μια αντλία θερμότητας με συντελεστή απόδοσης (COP) 4,0 χρησιμοποιεί 1kW ηλεκτρικής ενέργειας και 3kW θερμότητας που μεταφέρεται από τον εξωτερικό αέρα στην αντλία θερμότητας για μια εντυπωσιακή τελική θερμαντική απόδοση 4kW.
Αρχή λειτουργίας αντλίας θερμότητας αέρα-νερού
(κατά τη θέρμανση)
Κυκλοφορία ψυκτικού και θερμότητας < Περίπτωση COP4.0>

Αυτόματη προσαρμογή
Ecodan – Μεγιστοποίηση εξοικονόμησης ενέργειας και διατήρηση συνθηκών άνεσης σε κάθε περίπτωση. 

Χωρίς ανάγκη πολύπλοκων
ρυθμίσεων ή προσαρμογών
Με στόχο την επίτευξη μεγαλύτερης άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας, η Mitsubishi Electric παρουσιάζει με περηφάνια ένα νέο επαναστατικό έλεγχο συστήματος.
Αυτό βασίζεται σε δεδομένα που υποδεικνύουν ότι 1°C μείωση στη θερμοκρασία ροής βελτιώνει το συντελεστή απόδοσης (COP) του συστήματος αέρα-νερού (ATW) κατά
2%. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι η άνεση και η εξοικονόμηση ενέργειας επηρεάζονται θεαματικά από τον έλεγχο της θερμοκρασίας ροής στο σύστημα.
Στο συμβατικό έλεγχο συστήματος, η θερμοκρασία ροής καθορίζεται με βάση την προκαθορισμένη καμπύλη θέρμανσης ανάλογα με την πραγματική εξωτερική θερμοκρασία.
Ωστόσο, αυτό απαιτεί μια πολύπλοκη σειρά ρυθμίσεων για την επίτευξη της βέλτιστης καμπύλης θέρμανσης ανάλογα με το θερμαντικό φορτίο κάθε αυτόνομης κατοικίας.

Συμπερασματικά, το θερμικό φορτίο, η θερμοκρασία και οι εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου αλλάζουν συνεχώς εξαιτίας παραγόντων όπως η ηλιοφάνεια, ο φωτισμός, η χρήση ηλεκτρικών συσκευών, το άνοιγμα/κλείσιμο παραθύρων και ο αριθμός των ατόμων στο χώρο. Η προσπάθεια ρύθμισης και επίτευξης της βέλτιστης θερμοκρασίας ροής με βάση τις αλλαγές τέτοιων μεταβλητών είναι δύσκολη.
Η λειτουργία Auto Adaptation (αυτόματη προσαρμογή) της Mitsubishi Electric εντοπίζει αυτόματα τις αλλαγές στο θερμικό φορτίο και ρυθμίζει ανάλογα τη θερμοκρασία ροής.
Η λειτουργία Auto Adaptation (αυτόματη προσαρμογή) που πρόσφατα εισαγάγαμε μετρά τη θερμοκρασία χώρου και την εξωτερική θερμοκρασία και στη συνέχεια υπολογίζει το απαιτούμενο θερμικό φορτίο για το χώρο. Με απλά λόγια, η θερμοκρασία ροής ελέγχεται αυτόματα σύμφωνα με το απαιτούμενο θερμικό φορτίο, ενώ διατηρείται συνεχώς η βέλτιστη θερμοκρασία του χώρου, εξασφαλίζοντας το απαιτούμενο θερμικό φορτίο και αποτρέποντας σπατάλη ενέργειας.

Περαιτέρω, εκτιμώντας τις επερχόμενες αλλαγές στη θερμοκρασία του χώρου, το σύστημα λειτουργεί έτσι ώστε να αποτρέπει περιττές αυξήσεις στη θερμοκρασία ροής.
Συνεπώς, η θερμοκρασία χώρου μπορεί να διατηρηθεί σταθερή και μπορεί ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται αυξημένη εξοικονόμηση ενέργειας και βέλτιστη άνεση χώρου.
Η λειτουργία Auto Adaptation (αυτόματη προσαρμογή) μεγιστοποιεί και την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς την ανάγκη πολύπλοκων διατάξεων.

Η πλέον οικονομική λύση
για θέρμανση - ψύξη - ζεστό νερό
& με 80% εξοικονόμηση χρημάτων!
Για να την γνωρίσετε
τηλεφωνήστε στο ...


AQUAREA

Η νέα Αντλία Θερμότητας της Panasonic, AQUAREA με σύστημα Αέρα-Νερού παρέχει μέγιστη αποτελεσματικότητα και ικανότητα, ακόμη και στους -20°C !
Με το νέο σύστημα της Panasonic AQUAREA, που βασίζεται στην τεχνολογία υψηλής απόδοσης της αντλίας θερμότητας, όχι μόνο θερμαίνει το σπίτι σας και το ζεστό νερό χρήσης, αλλά και δροσίζει το σπίτι σας το καλοκαίρι με απίστευτη απόδοση λειτουργίας.
Αυτό δημιουργεί τέλεια άνεση!

Οι νέες αντλίες θερμότητας Panasonic έχουν σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της νέας ζήτησης για οικίες χαμηλής κατανάλωσης που θέλουνυψηλή απόδοση και χαμηλό κόστος λειτουργίας.


Panasonic AQUAREA: Εξοικονομήστε μέχρι και 75% των χρημάτων σας με μια κίνηση
  
Για ένα σπίτι με παραδοσιακά υψηλής θερμοκρασίας θερμαντικά σώματα όλων  των τύπων, η λύση AQUAREA HT είναι η πλέον κατάλληλη, η AQUAREA HT παρέχει θερμοκρασίες νερού εξόδου 65 ° C, ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες.

Γιατί να διαλέξουμε Αντλία Θερμότητας Αέρα-Νερού;
·         Μειωμένοι λογαριασμοί θέρμανσης και κόστος συντήρησης
·         Απλά συστήματα, εύκολα να ενταχθούν στα περισσότερα συστήματα θέρμανσης
·         Ενεργειακά αποδοτική εναλλακτική λύση για το πετρέλαιο, το υγραέριο και ηλεκτρικά συστήματα
·         Ιδιαίτερα συμβατό σύστημα με άλλα ενεργειακά αποδοτικών πηγών ενέργειας π.χ. ηλιακοί συλλέκτες

Πώς λειτουργεί το σύστημα AQUAREA;
Μια αντλίας θερμότητας αέρα-νερού χρησιμοποιεί τη θερμική ενέργεια που υπάρχει στον εξωτερικό αέρα για να θερμάνει ή να ψύξει το σπίτι καιγια να παράγειζεστό νερό χρήσης.

Το σύστημα AQUAREA χρησιμοποιεί ως εκ τούτου δωρεάν ενέργεια για τη θέρμανση ή την ψύξη του σπιτιού σας.

Καταναλώνει μόνο ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία του συμπιεστή, των ηλεκτρονικών, των αντλιών και σε περίπτωσηπου έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίεςκαι των ηλεκτρικών στοιχείωνκατ’ επιλογή.
Το αποτέλεσμα είναι πολύ υψηλή απόδοση και πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας!


Η Αντλία Θερμότητας AQUAREA της Panasonic προσφέρει εξοικονόμηση έως και 75 % στις δαπάνες θέρμανσης σε σύγκριση με ηλεκτρικές θερμάστρες.
Για παράδειγμα , το σύστημα AQUAREA 9 kW έχει COP 4,74. Αυτό είναι 3,74 kW περισσότερο από ένα συμβατικό σύστημα ηλεκτρικής θέρμανσης το οποίο έχει μέγιστη
COP 1. Αυτό ισοδυναμεί με εξοικονόμηση 75%.
Η κατανάλωση μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με την εγκατάσταση ηλιακού πεδίου ή τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος.
  
  

  
Πλεονεκτήματα
·   100% αυτόνομα συστήματα. Δεν χρειάζονται ορυκτά καύσιμα για να λειτουργήσουν. Χρησιμοποιούν τον αέρα του περιβάλλοντος ως πηγή άντλησης ενέργειας
·   Δυνατότητα εγκατάστασης σε νέες οικοδομές ή σε υπάρχουσες κατοικίες
·   Υψηλή ενεργειακή απόδοση
·   Αθόρυβη λειτουργία με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης
·   Ασφάλεια στη χρήση τους, λόγω της απουσίας καύσης και αποθήκευσης κάποιας ύλης
·   Φιλικότατο προς το περιβάλλον, αφού δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα με καυσαέρια
·   Χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα λόγω μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που ανεβάζει την ενεργειακή κλάση μιας κατοικίας
·   Παρέχει τη βιώσιμη θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης για το σπίτι σας
·   30% - 40% μείωση ετήσια σε λογαριασμούς ενέργειας
·   Ιδανικό για κατοικίες που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο φυσικού αερίου
·   Λειτουργεί ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-20° C)
·   Τοποθετείται εξωτερικά εξοικονομώντας πολύτιμο εσωτερικό χώρο
·   Κορυφαία τεχνολογία Panasonic που έχει ήδη εδραιωθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ
·    Επιδότηση αγοράς και εγκατάστασης έως και 70% απ’ το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» 
Για να έχετε θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης
στην καλύτερη τιμή της αγοράς
τηλεφωνήστε στο . . .