Προσφορά εποχής-

                   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ                
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ  •Κτιρίων  •Λεβήτων  •Κλιματισμού


 ΛΕΒΗΤΑΣ  superheater
                              sh  8 KW  (πλήρες συγκρότημα λέβητα)
                      
                                            Τιμή : 999 ευρώ με Φ.Π.ΑΛΕΒΗΤΑΣ IONO superheater

                                                                        Ish 8 KW  (μόνο λέβητας)
                        
                                            Τιμή : 420 ευρώ με Φ.Π.Α

banner ads